Bränslefilter fuskas det ofta med på verkstädernas service. 
De kostar mycket lite, men är bökiga att byta när de är rostiga samt det blir en del spill av
bränsle under arbetet.
Ser ert filter rostigt ut, eller att ni inte vet när det blev bytt sist, så är det dags att byta.
På biopower-modellerna så sitter bränslefiltret inne i tanken och är därför värre att byta.