Kall luft innehåller fler syremolekyler än varm då kalla molekyler tar mindre plats, det innebär att samma luftmängd som är kall ger högre effekt.
Luft/bränsleblandningen får en högre mängd syre vilket ger en mer effektiv förbränning = mer hästkrafter.
 
Ett exempel är att turbons jobb är att leverera en hög syrenivå till insuget, kyls luften av på vägen mellan turbon och insuget så blir det
kalas för motorn.
 
Det är därför intercoolern finns, för att kyla ner värmen som uppstår när turbon komprimerar luften, innan den går vidare in i insuget.
En intercooler av aluminium behövs egentligen bara vid trim över 300HK, men den ger även ett högre luftflöde då cellerna är betydligt större.
 
Ett högt luftflöde ger en bättre respons, dvs acceleration 0-100.  Att underlätta inflödet till motorn samt utflödet i avgassystemet
ger en snabbare acceleration utan att effekten har höjts i övrigt. 
 
Ett öppet luftfilter är faktiskt mer än placebo, oavsett var vissa påstår. Men luftfiltret måste befinna sig utanför motorrummet,
annars suger den endast in varm luft från motorn, varm luft är som ni nu vet inget bra. Det blir annars endast lägre effekt pga värmen.
 
 
Som kuriosa:
 
Det är inget "hokus pokus" involverat när det gäller lustgas. Tvärtom, att använda lustgas är ingen skillnad mot att använda en större förgasare, ett bättre insug, en kompressor eller en turbo.
Kom ihåg att den luft som du och din motor andas är sammansatt av ( vid havsnivån ) 78 % Nitrogen ( Kväve ), 21% Oxygen och bara 1 % av andra gaser. Nitrous Oxide (N2O) är tillverkad genom att ta 2 av de vanligast komponenterna i jordens atmosfär ( i detta fall 2 molekyler av Nitrogen och 1 molekyl Oxygen ) och fästa dom vid varandra med hjälp av ett kemiskt förband.
När lustgasen hamnar i motorn, så kommer värmen från förbränningen att bryta ner det kemsiska förbandet och förser då din motor med mera oxygen som kan förbränna mera bränsle.
Som du har läst så fungerar alla race motorer under sama princip; mera luft ( bättre andning, kompressor, turbo överladdning eller lustgas ) plus mera bränsle som är tätare förångat är lika med mera effekt. Nitrogenet verkar som en buffert för att få en kontrollerad förbränning.