Ni ska ha ett standard luftfiler av ett bra märke eller ett sportluftfiler. 

Öppna luftfiler gör mer skada än nytta.

Förstör din luftmassemätare (LMM)
Med "våta filter" där man använder olja på filtermaterialet finns risken att oljan följer med in i luftströmmen och fastnar på luftmassemätaren känslig mätkropp. Detta kan medföra att den går sönder vilket brukar vara en kostsam historia.

Risk för att motorn suger varmluft
Vid öppen filtermontering hamnar filtret ofta öppet under huven vilket innebär att motorn kommer suga motorrumsluft.
Denna luften är varm och bilen behöver kall luft som är lättare att komprimera, kall luft ger därför mer effekt då det tillförs mer syre till förbränningen.

Istället för en effektökning så blir ett öppet luftfilter i stället en effektsänkning.