Slutar turbon ladda så kan det bero på en trasig magnetventil.
Ni testar denna genom att ta bort dess kontaktstycke. Mät på ventilens
poler med en multimeter, ni ska få ett värde från magnetspolen på 8ohm.