I korthet beror problemet att när Saab skulle introducera 9-5 så byggde man om den "gamla" 9000-motorn. Gamla motorn var i princip skottsäker och så enormt överdimensionerad (endast slagen av Volvos röda motor, 240/740/940) att den höll nästan hur länge som helst.
9-5 motorn skulle bli mera bränslesnål och gjordes som en "lågfriktionsmotor", det vill säga med så låga vikter som möjligt på allting rörligt plus att allt som skapar friktion hölls till ett minimum.


Låter väl bra, om det inte vore för att man då fick två problem:
1) Kolvringarna ställdes så löst och gjordes så smala att motorn skjuter ner avgaser i oljetråget. De aggressiva kemikalierna i avgaserna bryter ner oljan i förtid och då försämras/förvärras slitaget på alla punkter där smörjningen är viktig (= i princip allting i motorn).


2) Kolvarna gjordes så tunna att de i sällsynta fall spricker. Inte på grund av överbelastning men för att produktionskvalitén inte är tillräckligt hög för att sortera bort en och annan kolv som är undermålig. I gamla motorn fanns det marginal för "dåliga" kolvar, de höll ändå tack vare att de var så kraftigt konstruerade.


Vad händer då? Tyvärr kan det mesta gå illa. Vev- och ramlager går ner sig i förtid (kraftiga knackningar, speciellt när motorn är kall), kamaxlar och lyftare slits, kamaxelkedjan slits ut i förtid (går den av blir det "ventilsallad" och total renovering), med mera.
Spruckna kolvar ger ojämn gång, spikningar vid belastning (som om man kör på dålig bensin), kraftlöshet och så småningom rasad motor. En sprucken kolv är dock lätt att upptäcka, eftersom kompressionen är sämre och det upptäcks med en kompressionsmätare.
Felen ovan påverkar också vevhusventilationen och där har Saab vidtagit flera åtgärder genom åren. Men det är alltså inte grundproblemet.


Vad gör man som Saab-ägare? 
Halvera oljebytesintervallet. Vänta inte på besked från Saab utan byt olja dubbelt så ofta som rekommenderat. Normalt sett byter man alltid filter också vid oljebyte men tycker man som bilägare att det är jobbigt så är det bättre att bara byta olja än att skjuta upp bytet till nästa service.
En dunk olja av medelgod kvalité kostar inte mer än 300-400 kronor och det är en billig försäkring mot att motorn rasar i förtid.