Oil Sludge

 

Inte bara Saab

 

Många ägare av Saab 9-5 och 9-3, har under åren rapporterat om olika motorproblem med dessa gemensamma orsaker och symptom.


•Blå/blåvit rökpuff vid start.
•Oljeläckage.
•Hög oljeförbrukning.
•Trasig turbo.
•Rassel från kamkedja alternativt havererad kamkedja.
•Knack från lager, alternativt totalhaverad motor.
•Blinkande oljetryckslampa pga. lågt oljetryck


Vevhusventilation?

I en vanlig förbränningsmotor skapas ett övertryck i motorns vevhus. Övertrycket är resultatet av att förbränningsgaser läcker förbi kolvringar och förbi ventilstyrningar/ventiltätningar. Övertrycket i motorn resulterar i problem, t.ex. oljeläckage, och måste ventileras ut. Innan moderna miljökrav infördes ventilerades gaserna direkt ut i friska luften, moderna motorer måste i stället ta hand om gaserna på ett miljövänligt sätt. Vanligtvis återförs gaserna helt enkelt till motorn för att förbrännas.

Det är inte bara Saab som har problem med vevhusventilationen i sina motorer. Vevhusventilation är en svår uppgift för biltillverkarna. Den ska vara billig, fungera och vara underhållsfri. Bilfabrikanterna verkar bara klara av att uppfylla två av kraven, och det första kravet är det krav som alltid är uppfyllt.

Risker med dålig vevhusventilation

En dåligt fungerande vevhusventilation kan i vissa fall, tex vid frekvent körning av korta sträckor eller frekvent stadskörning, orsaka flera problem.
•Utsätter motoroljan för stora påfrestningar.
•Ger hög oljeförbrukning.
•Ger blårök vid kallstart.
•Orsakar oljeläckage vid vevaxelns packboxar.
•Orsakar oljeläckage mellan transmissionskåpan och cylinderlocket.

En motorolja som utsatts för påfrestningar pga dålig vevhusventilation kan i sin tur, om den inte byts i tid, resultera i havererad kamkedja eller helt igensatt motor. Kombinationen dålig vevhusventilation, korta körningar, kallt klimat, långa oljebytesintervall (20000km är för långt!) och billig olja är en katastrof för motorn.

Orsak och verkan

Vad var det Saab gjorde med motorn i 9-5 och 9-3 som har orsakat så mycket problem?

Problemen kan spåras till en avsikt att minska bränsleförbrukning och minska servicekostnader. Ett sätt att minska bränsleförbrukningen är att öka motorns effektivitet genom att reducera motorns interna friktion och andra förluster.

Till den nya 9-5 tog Saab därför fram en ny motorgeneration B205/B235. De började med motorn från Saab 9000, dvs den fyrcylindriga B204/B234-motorn med turboladdning och införde en hel del ändringar för att skapa en effektivare motor, en så kallad lågfriktionsmotor, Ecotec.
•Lättare kolvar.
•Lättare ventiler.
•Svagare kolvringar.
•Mindre oljevolym.
•Mindre lagerytor.

De svagare kolvringarna är en viktig ändring som infördes för att minska friktionen mot cylinderväggarna. En oönskad konsekvens med de svagare kolvringarna är att de riskerar att fastna pga sot och oil sludge och därefter släpper förbi mer gaser från förbränningen vilket ökar trycket i vevhuset och ställer nya krav på vevhusventilationen.

Vevhusventilationen har inte varit kapabel att hantera det ökade trycket i vevhuset och har då inte kunnat förhindra de problem som vevhusventilationen har till uppgift att förhindra.

Hur ser då sambanden ut som leder till synliga problem/haverier?

Oljan

Oljan är mycket viktig för motorn och utan effektiv smörjning skadas många av motorns rörliga delar.

För att oljan ska klara av att skydda motorn måste oljan ha ett antal egenskaper. T.ex. måste den stå emot tryck så att det oljan mellan två metallytor inte trycks bort, utan stannar kvar och bildar en skyddande oljefilm mellan metallytorna. Andra vätskor, t.ex. vatten har inte den egenskapen och kan därför inte användas. Oljan måste även ha tvättande egenskaper, den måste klara av att lösa upp olika typer av smuts i motorn och sedan behålla smutsen i oljan så att smutsen följer med oljan som filtreras bort i oljefiltret. Detta är orsaken till att oljan blir svart.

Anledningen till att en olja behöver bytas är att den bryts ned, dels försämras oljans smörjande och rengörande egenskaper, delas blir oljan mättad med smuts. Hur snabbt en olja slits beror på många saker, dels på oljans kvalité, dels på hur mycket smuts som motorn bildar. I B205/B235-motorerna skapas mycket extra smuts genom att mer förbränningsrester än tidigare läcker förbi kolvringarna (som medvetet gjorts svagare för att minska bränsleförbrukningen).

Oljan förorenas dessutom av kondenserat vatten vid körning i kallt klimat och spädes ut med oförbränd bensin som läcker förbi kolvringarna vid kallstarter.

Vevhusventilationen har som uppgift att se till att en luftström passerar genom motorn så att vattenångor, bensinångor och annat leds ut ur motorn så att oljan inte bryts ned för snabbt. Om vevhusventilationen inte fungerar effektivt bryts oljan ned snabbare, kanske så snabbt att den inte kan skydda motorn fram till nästa oljebyte.

En nedbruten olja får förändrade egenskaper att den inte längre liknar olja, den ser mer ut som tjära. Fenomenet kallas oljeslam, oil sludge på engelska, och är inte något som bara finns i Saabs motorer. Bilden ovan illustrerar tydligt slammet som täppt igen oljesilen.

Packningar

Om vevhusventilationen fungerar dåligt och inte klarar av att leda bort gaserna som läcker förbi kolvringarna så byggs det upp ett övertryck i vevhuset. Om trycket blir för högt kan inte packningarna och packboxarna stå emot. Dessa skadas och motorn börjar läcka olja.

Turbo

En nedbruten olja klarar inte av att bygga upp den oljefilm som den snabbt snurrande turbon behöver. Det är dessutom mycket varmt i turbon och den nedbrutna oljan riskerar att omvandlas till seg eller fast form, man säger att oljan koksar. Dålig olja resulterar i en havererad turbo.

Kamkedja

Kamkedjan är en av de delar i motorn som är känslig för dålig olja och för låg oljenivå. Kamkedjehaveri är ett sannolikt resultat av att motorn har körts med låg oljenivå och/eller nedbruten olja.

Lager

Lagerytor för kamaxlar och vevaxel är också beroende av att oljan är frisk. En nedbruten olja resulterar i skadade lagerytor, knackande ljud, och så småningom motorhaveri.

Oljetryck

Om oljan innehåller för för mycket koksad olja (olja som har omvandlats till fast form) blockeras oljepumpens sil. Oljepumpen kan då inte längre suga olja och oljetrycket försvinner. Motorn saknar då helt smörjning och havererar totalt.

Trasig motor

Hur ser motorn ut om oljan inte byts i tid? Bilden ovan illustrerar oljetråget från en Saab 9-5 2.0t 2003 med 22000mil på mätaren, servad ca. var 2000mil. Notera den tjärliknande klumpiga oljan, så kallad oil sludge, i oljetråget och hur oljeklumpar täpper igen oljepumpens sil.

Var är marginalerna?

Hur kunde det bli så fel? Saab införde ett antal ändringar i motorn som var och en ser ut att vara en bra ändring, men som tillsammans resulterade i svåra problem.

Oljevolymen

B205/B235-motorerna har mindre olja än de tidigare motorerna. Fördelen är att motorns vikt minskar och att oljekostnaden vid service minskar. Nackdelen är att fyra liter olja bryts ned snabbare än fem liter olja i samma miljö. Dessutom resulterar en liter förbrukad olja per 10000 km att det finns fyra liter av fem liter kvar när den gamla bilen får service efter 10000 km, medan den nya bilen bara har två liter kvar när den får service efter 20000 km.

Svagare kolvringar

Fördelen är minskad bränsleförbrukning. Nackdelen är mer förbränningsrester i vevhuset som bryter ned oljan i förtid.

Längre serviceintervall

Längre serviceintervall. Fördelen är minskad kostnad för service. Nackdelen är att oljan riskerar att bli nedbruten innan nästa service.

Marginalerna är borta

Det som ovanstående har gemensamt är att Saab har tagit bort de marginaler som fanns i tidigare motorer.

Förr kunde en bilägare strunta i extra oljebyte som skulle ha behövts på grund av mycket stadskörning eller det kalla vädret. Det fanns marginaler som räddade motorn. Bilägaren kunde också strunta i att kontrollera oljan. Det fanns så mycket olja att motorn med stor sannolikhet klarade sig till näste service.

I dagens motorer finns inga marginaler som kan rädda bilägaren. Om bilägaren slarvar med att kontrollera oljan och/eller med oljebyten finns det inte längre några marginaler som räddar läget.

De som drabbas av problem är vanliga bilister som kör mycket i stadstrafik, som inte kollar oljan och som inte läser instruktionsboken. De har inga marginaler som kan rädda motorn.

De som kör övervägande långa körningar och/eller gör extra oljebyten behöver får troligtvis inga problem med motorn.

Det är också värt att notera att Saab sparade in den oljenivågivare som flera varianter av motorn i Saab 9000 hade. Den skulle ha räddat många motorer i 9-5 och 9-3.

Vilka bilar och motorer?

De motorer som har de problem med oilsludge som beskrivs är Saabs fyrcylindriga turbomotorer av femte generationen, dvs motorer ur B2x5-familjen. Motorerna används i Saab 9-5 från årsmodell 1998 och i gamla Saab 9-3 från årsmodell 2000.

De aktuella motorerna känns lättast igen på att de använder en svart DI-kassett (Direct Ignition). Det är enkelt att hitta DI-kassetten, den sitter längst upp på motorn.


Andra biltillverkare

Saab är långt ifrån ensamma om att ha problem med vevhusventilation och koksande olja.

BMW, VW, Audi, Chrysler, Dodge, Hyundai, Lexus, Toyota med flera har också motorer som har drabbats av detta problem.

Ta tex. BMW 520-530 med M52-M54 motorn har stora problem med att vevhusventilationen fryser och att motorn därmed suger i sig motoroljan från oljetråget.

I bästa fall ryker bilen extremt mycket, i värsta fall kan motorn gå i hydraullås och totalhavera. (krökta vevstakar)

En uppgradering av vevhusventilationen på dessa bilar kostar ca. 12000kr på BMW verkstad!

Jämför det med en uppgradering av vevhusventilationen på en Saabmotor som kostar ca. 1000kr

En sökning på Google ger många träffar.

Källa: Angry Kitchen Appliances